CHOROBY O PODŁOŻU AUTOIMMUNOLOGICZNYM I NEUROREGENERACYJNYM

  • Stwardnienie rozsiane
  • Stany po udarze niedokrwiennym mózgu
  • Choroba Hashimoto
  • Choroba Leśniowskiego – Crohna
  • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
  • Reumatoidalne zapalenie stawów, choroby reumatyczne

Działanie p/zapalne ozonoterapii wynika z tego, że pod wpływem jej działania następuje zmniejszenie Ilości neutrofili i mastocytów.

Ostatnio uważa się że mastocyty odgrywają znaczącą rolę w stanach zapalnych np. stawów.

Czynniki chemotaktyczne przyspieszają gromadzenie się mastocytów w miejscu stanu zapalnego i wspólnie z innymi mediatorami powodują ich aktywacje  i uwolnienie enzymów lizosomalnych.

Euzynofile są komórkami p/zapalnymi których stymulatorem jest terapia tlenowo –ozonowa.

Z innych badań wynika ze u chorych z obecnością stanu zapalnego kończyn po zastosowaniu ozonoterapii stwierdza się obniżenie poziomu fosfatazy alkalicznej.

Wzrost natomiast poziomu tego enzymu w naczyniach jest znamienny dla wzmożonej przepuszczalności ich ściany co ma  miejsce w różnych stanach zapalnych tkanki.

 

Ozonoterapia w procesach neurodegeneracyjnych

Zwiększony stres  oksydacyjny jest związany z zanikiem komórek nerwowych. Ozonoterapia zmniejszając konsekwencje stresu oksydacyjnego może odgrywać role w ochronie komórek nerwowych.

Stwardnienie rozsiane

Aktywne postacie tlenu: rodnik ponadtlenkowy i hydroksy tlenowy oraz rodniki nienasyconych lipidów uszkadzają białka, kwasy nukleinowe i lipidy, odgrywając znaczną rolę w powstawaniu wielu chorób. Na działanie wolnych rodników podatne są szczególnie błony komórkowe z uwagi na dużą zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych. Wyniki  badań nagromadzone w ostatnich latach potwierdzają hipotezę iż niekontrolowane procesy wolno rodnikowe są włączone w  powstawanie i postęp wielu chorób w tym SM.

Wzmożoną generacje wolnych rodników tlenowych  zaobserwowano w okresie zaostrzenia choroby.

/Głabinski i wsp.Jncreased generation of superoxide radiacals the blood of M.S patients. Acta Neurol 1993/

Zauważono poprawę stanu zdrowia po wprowadzeniu leczenia antyoksydantami a poprawa ta korelowała  z korzystnymi zmianami w procesach peroksydacji lipidów.

Przed szkodliwym działaniem wolnych rodników osłaniają organizm enzymy  przede wszystkim: dysmutaza nadtlenkowa, katalaza i peroksydaza glutationowa.

Jak wynika z przeprowadzonych badań podawanie mieszaniny tlenowo -ozonowej powoduje znaczny wzrost powyższych enzymów.

W czasie ozonoterapii obserwowano ustępowanie objawów chorobowych zarówno ze strony nerwów czaszkowych jak i objawów uszkodzenia dróg piramidowych, móżdżkowych czy też zaburzeń zwieraczy. Poprawa była wyższa u chorych z remitująca chorobą.

W leczeniu stosowano ozonoterapię dożylną w liczbie od 10 do 15 zabiegów.

/ Cendrowski W.: Skala numeryczna jako miara stanu neurologicznego chorych na stwardnienie rozsiane./

Nasz gabinet

Umów się na wizytę

Skuteczna
terapia ozonem

Ozonoterapia pozwala na leczenie wielu schorzeń – chorób narządów ruchu, chorób skóry, chorób o podłożu autoimmunologicznym, oczu. Wspomaga również odchudzanie, regenerację i walkę z chorobami natury onkologicznej.

Adres gabinetu

ul. Przyjaźni 54/U02
53-030 Wrocław

Rejestracja telefoniczna

530 635 560

E-mail

kontakt@ozonomedica.pl

Kontakt z nami

Zgoda

11 + 14 =