REGULAMIN INFORMACYJNY

REGULAMIN INFORMACYJNY

zawierający obowiązek informacyjny Administratora na podstawie artykułu 13 RODO:1.

Administratorem Państwa danych osobowych w związku z realizacją usług medycznych związany
 z procesem leczenia, diagnostyki, profilaktyki jest Ozonomedica sp. z o.o. ul. Łubinowa 12,  52-210  Wrocław, NIP: 8943137314, REGON: 381853492, KRS 0000764118.

 KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH jest możliwy pod nr tel:  691 352 363,adresem e-mail: kontakt@ozonomedica.pl

 PAŃSTWA DANE OSOBOWE PRZETWARZANE BĘDĄ W CELU: -spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych umożliwiających realizację umów dotyczących świadczenia usług medycznych wynikających z prawa polskiego, w szczególności poprzez pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych oraz danych szczególnych, ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);– kontaktowania się z Państwem lub uprawnionymi przez Państwa osobami w celu realizacji usług medycznych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 8 czerwca 2017) ;- rozliczaniem usług medycznych;

OBOWIĄZEK PODANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH: Podanie danych osobowych
 w związku ze świadczonymi usługami medycznymi jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwia dostęp do usług medycznych ze względu na ciążące na nas obowiązki prawne;

ODBIORCAMI PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH SĄ PODMIOTY: laboratorium, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni świadczący usługi zdrowotne, pracownicy Ozonomedica sp.z o.o. posiadający uprawnienia do Państwa danych osobowych pełniący funkcje takie jak rejestracja , rozliczenia i usługi księgowe i inne podmioty współpracujące , które w ramach świadczenia usług medycznych i diagnostyki medycznej uczestniczą w procesie przetwarzania danych osobowych. Firma nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy;

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH: Dane osobowe przetwarzane i przechowywane w związku ze świadczonymi usługami medycznymi będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełniania celów, w jakich dane zostały zebrane, natomiast pozostałe dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami. Dane będą przechowywane w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem świadczeń medycznych oraz umów, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom. Dane osobowe są również przechowywane dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;7. Posiadają Państwo prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania uzupełnienia, poprawienia – w wypadku gdy dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe;8. Przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Nasz gabinet

Umów się na wizytę

Skuteczna
terapia ozonem

Ozonoterapia pozwala na leczenie wielu schorzeń – chorób narządów ruchu, chorób skóry, chorób o podłożu autoimmunologicznym, oczu. Wspomaga również odchudzanie, regenerację i walkę z chorobami natury onkologicznej.

Adres gabinetu

ul. Przyjaźni 54/U02
53-030 Wrocław

Rejestracja telefoniczna

530 635 560

E-mail

kontakt@ozonomedica.pl

Kontakt z nami

Zgoda

12 + 2 =